Den stående rig

IMG_20140917_154150

Masten støttes foran af et fokkestag og et stængestag. Sideværts af dobbelte undervanter og et overvant. Agterud af bakstag.
Fokkestag og stængestag er af 6 mm galvaniseret vire, som er øjesplejset for oven og bændslet for neden. Øjesplejsen ligger omkring masten og hviler på kindbakker af eg som øverst er klædt med læder. Nederst går viren om en kovs og er bændslet sammen. Kovsen sidder i en galvaniseret vantskrue.
De dobbelte undervanter er lavet af ét stykke 6 mm galvaniseret vire. Viren går fra et røstjern en håndbredde agten for masten op omkring masten og ned til et røstjern en fod længere agterude. Omkring masten er viren samlet i et øje og bændslet sammen. For neden går viren om en kovs og er bændslet sammen. Sidder i en galvaniseret vantskrue.
Overvantet er også i 6 mm galvaniseret vire og har en øjesplejs om masten for oven og går om en kovs for neden og er bændslet sammen. Sidder i en galvaniseret vantskrue.
Bakstagene er hver en 6 mm galvaniseret vire, er er øjesplejset for oven og bændslet om en kovs for neden. Her fra er bakstaget forbundet med et tov via to blokke hen til en klampe på dækket ved cockpittet.

Dobbeltvant, fra Kudsk Jensens bog. Klik og forstør.
Dobbeltvant, fra Kudsk Jensens bog. Klik og forstør, så kan du se hele vantet og ideen.

At splejse vire
At splejse vire har jeg lært mig selv. Vi arrangerede et lørdagskursus gennem DFÆL, hvor Gorm Boa fra Frem i København lærte kunsten at splejse vire fra sig. Efter en del øvelse kunne jeg så splejse pænt og holdbart. Der skal mindst 10 splejse til, før man får skik på det.
Under rigarbejdet har jeg i detaljen fulgt instruktionerne i Haandbog i Prakstisk Sømandsskab af Jens Kudsk Jensen. Jeg er så heldig at eje et meget velplejet eksemplar af 1907-udgaven. Altså udkommet da Sprays fyldte ni år. Min viden om arbejdet med den stående rig har jeg især fra Kudsk Jensen, suppleret af The Gaff Rigg Handbook.

Værktøjet
For at kunne udføre rigarbejdet har jeg haft glæde af:
Et merlespir af stål, købt i England over nettet. Merlespiret bruger man til at åbne viren, når man splejser.
En solid kabeltang, der kan klippe vire over uden at presse den sammen eller flosse viren. Tangen har jeg i båden som sikkerhedsgrej, den kan klippe vanter over ved mastehavari.
En lille viretang, som kan klippe de enkelte kordeller over.
En skruetik og diverse klemmer til at holde viren sammen f.eks. ved øjesplejsning.
En lille blyhammer, gummihammer eller trækølle til at slå splejse og bændsler på plads.
En klædekølle til at holde den tynde tjærede hampeline stram, når viren skal klædes. Den er nem at lave selv.

Øjesplejsene
Her har jeg fulgt Kudsk Jensens “Øjesplejdsning paa Jærntraad”, og jeg vil henvise til hans anvisninger. De er nemme og præcise.
Da disse øjer er ret store, fordi de skal ligge om masten, har jeg valgt at klæde øjet og resten af splejsen efter splejsningen. På små øjer skal man klæde den del, der skal danne øjet, før splejningen.
Traditionelt brugte man smalle strimler tjæret lærred som derefter blev beviklet med tjæret hampeline. Jeg har snydt lidt her og brugt gammeldags lærredsisolerbånd, som så er klædt med hampeline.
Hampelinen kaldes mere korrekt for Merling eller Skibsmandsgarn. Merling er en ret hård line med to garn af tjæret hamp.

Fra Kudsk Jensens bog, en øjesplejs i vire.
Fra Kudsk Jensens bog, en øjesplejs i vire. Klik og forstør.

Skibsmandsgarn er lidt løsere tvundet, og bruges også til klædning af vire. Jeg har brugt begge dele, lidt tilfældigt, hvad jeg fik fat i. Efter klædningen med lærredsisolerbånd og derefter skibsmandsgarn er hele klædningen smurt med lys trætjære.
For arbejdet med at klæde henviser jeg til Kudsk Jensen og kapitlet om “Smerting, Trensning og Klædning”.

At bændsle vires sammen
Man bændsler vire sammen ved at vikle tynd vire uden om de to stykker vire, der skal holdes sammen. Sådan har jeg gjort for neden på mine vanter og stag. Viren kommer ned fra øjesplejsen oppe om masten, går gennem en kovs i vantskruen og et par fod op igen. Her skal der så laves tre bændslinger med mellemrum.
Først bevikles hvert virestykke med isolerbånd eller tjærede lærredsstrimler. Så laves de tre bændsler. Det første helt lægges på helt nede ved kovsen, det andet 10 cm over den første, og det tredje 15 til 20 cm over det andet. Til sidst klædes også bændslerne med lærred og det hele med merling/skibsmandsgarn. Og tjæres.
At lægge et virebændsel er ikke svært, men man skal være meget omhyggelig med at stramme op hele tiden. Tynd galvaniseret vire til at bændsle med kan man købe f.eks. hos www.toplicht.de

Bændsling efter Kudsk Jensen. Læs afsnittet i hans bog!
Bændsling efter Kudsk Jensen. Læs afsnittet i hans bog!