Fakta&historie

Spray på kapsejlads i Frem 1919. Billedet er fra klubbens årshæfte samme år. En båd i fin balance!
Spray på kapsejlads i Frem 1919. Billedet er fra klubbens årshæfte samme år. En båd i fin balance!

Jeg har ikke de oprindelige tegninger til Spray, hvis de har eksisteret, eller bilbrevet fra værftet i Frederikssund. Så hvad vi ved om Sprays første tid stammer fra Sprays anden ejer, murermester Peter Holm. Eller rettere hans søn Axel Holm, som Sprays mangeårige ejer og egentlige redningsmand, Helge Møller, brevvekslede med og opsøgte i 1960erne.

Axel Holm var med, da hans far kapsejlede Spray i sejklubben Frem i årtierne omkring 1920. Axel Holm blev selv en af Danmarks førende kapsejler i årene efter 2. verdenskrig bl.a. i Nordisk Krydser. Jeg opfatter ham derfor som en troværdig kilde – han ved, hvad han snakkede om i samtalerne med Helge Møller om Sprays historie og var en anerkendt og seriøs bådkender.

Bestilt af en havnemester, bygget i Frederikssund
Axel Holm fortæller, at hans far, Peter Holm, købte båden omkring 1910. Båden var bygget på bestilling hos Julius Poulsen i Frederikssund på ordre af havnemester Bonde fra København. Her blev båden brugt erhvervsmæssigt i nogle år, men lå så hen og blev solgt til murermester Holm. Bådene fra Frederikssund var kendt i hele landet for at være meget velsejlende, hurtige på trods af deres store stabilitet. Sprays spanterids viser da også en båd, der på samme tid har god bredde med alligevel fine undervandslinier.
Under første verdenskrig blev Sparys udvendige ballastkøl af bly taget af og solgt. I stedet lavede murermesteren en ny køl af beton, og den sidder stadig på båden!
Midt i 1920erne sælger Peter Holm Spray til fordel for en mere moderne båd. Axel Holm fortæller, at han husker Spray som meget velsejlende, og at faderen vandt mange kapsejladser med den. Båden er omtalt i bogen “Hvide Sejl”, som “frygtet på kapsejladsbanerne”. Men måske var det fordi Peter Holm og sønnen Axel var fremragende sejlere?

Usikker skæbne fra 1930 til 1956
Fra Peter Holm sælger Spray, er dens skæbne usikker. Det er ikke lykkedes at spore ejere eller mange spor af båden i perioden fra midt i 1920erne til 1956, hvor Helge Møller køber Spray. Men i bogen “Kendingsbog for Lystfartøjer 1937″ er Spray med. Den ejes da af maskinist Walter Skou i Helsingør. Båden er bermudarigget og har fået en Göta indenbordsmotor på 4hk. Maskinisten fra Helsingør har selv købt båden af en Bendtsen fra København. Walter Skou har oplyst, at båden er bygget af P. Børgesen i Frederikssund i 1898. P. Børgesen og Julius Poulsen arbejdede på samme værft.
Helge Møller køber båden i 1956, hvor den er i dårlig stand. En kunstner på Svendborgegnen har haft den – han kom fra Sjælland, fortalte Helge Møller mig. Og fra 1956 ejes båden uafbrudt af Helge Møller til jeg overtager den i 2008.

Helge Møller reddede Spray
Da Helge Møller købte Spray i 1956, var båden i ringe stand. Men Helges indsats gennem de følgende årtier reddede Spray. Helge sørgede for, at store dele af klædningen blev skiftet, ligesom nødlidende spanter og svøb blev fornyet. Gennem årene tilførte Helge også en række moderne bekvemmeligheder, men heldigvis uden at fjerne eller ødelægge den oprindelige båd.
En større kahyt med doghouse lavede han ved at forlænge det originale ruf med en forhøjet tilbygning. Og så rykkede han cockpittet tilsvarende agterud, men flyttede hele den originale karm med, som derved blev bevaret.
Helge havde båden fra 1956 til jeg købte den af ham i 2008. Og i alle år førte Helge omhyggeligt logbog over alt vedligehold og fornyelser.
Jeg korresponderede en del med Helge, efter jeg have overtaget båden. Han var meget glad over, at Spray havde fundet en ny ejer, men forstod nok ikke helt meningen med at jeg fjernede alle de moderne bekvemmeligheder.
Hvorfor lave gaffelrig, når der er en rigtig god bermudarig? Og det er jo et godt spørgsmål, som der kun er et historisk nørdet svar på. Ikke et rationelt.

1959 - man ser tydeligt, hvordan Helge har forlænget kahytten med nogle fod. Ved samme lejlighed er cockpittet flyttet bagud. Båden har stadig dækluge, den erstatter Helge senere med et lille dækshus.
1959 – man ser tydeligt, hvordan Helge har forlænget kahytten med nogle fod. Ved samme lejlighed er cockpittet flyttet bagud. Båden har stadig dækluge, den erstatter Helge senere med et lille dækshus.

Kigger man på de to fotografier af Spray fra 1918 og 1919, genkender man den lidt klodsede kahyt med de firkantede indfældede vinduer. Det ses også, at cockpittet er et par fod længere forud, end efter Helge Møller renoverede båden og forlængede kahytten med to fod. Den forlængede kahyt med doghouse var især til glæde for fru Anni, som nu kunne stå op i tørvejr og stege frikadellerne, når Helge og Anni var på det årlige sommertogt med deres børn.

På bedding 1959 på Thurø. Bemærk at bovspryddet er løftet, det er altså ikke en løs klyverbom som det nok var oprindelig.
På bedding 1959 på Thurø. Bovspryddet sidder fast monteret, det er altså ikke en løs klyverbom, som der nok var oprindelig. Noget tungt skal ombord, måske maskinen er taget ud?
Sådan så Spray ud, da jeg overtog hende. Næsten en moderne spidsgatter...
Sådan så Spray ud, da jeg overtog hende. Næsten en moderne spidsgatter…

Jeg overtog båden 2008
2008 overtog jeg Spray og besluttede at føre Spray tilbage til noget, der er mere i samklang med bådens oprindelighed. De store træk ville være: Gaffelrig i stedet for Bermudarig, genskabe den oprindelige kahyt og flytte cockpittet frem til dets oprindelige placering, ombygge cockpittet fra 1960erstil til et mere oprindeligt, mere åbent og enklere layout. Tage den tunge indenbordsmotor ud og finde en mindre og lettere løsning, så båden kan ligge på sin rigtige vandlinie.

To år efter overtagelsen, Spray begynder at genfinde sit gamle jeg. Nu med gaffelrig for første gang i mere end 80 år!
To år efter overtagelsen, Spray begynder at genfinde sit gamle jeg. Nu med gaffelrig for første gang i mere end 80 år! Det er jomfrusejladsen med den ny rig, og den er tydeligt nok slet ikke trimmet ind. Storsejlet står skidt. Men forandringen er begyndt!