Ombygningerne

1898: Spray er nybygget med gaffelrig, plankedæk og et lille ruf midt på båden.

1915: Sprays blykøl afmonteres og sælges. Der var store penge i bly under 1. verdenskrig. Båden står på land i to år.

1917: Spray får monteret en ny køl støbt i beton. Kølen sidder stadig på. Ejeren var murermester Holm, og han støbte selv kølen. Jeg tror Holm satte en større rig på Spray. Billederne fra sejladserne omkring 1920 viser en typisk kapsejladsrig med meget stort sejlareal.

1918: Ejerne overvejer at forhøje Spray med et bord, da den ofte sejler rigelig vand ind over dækket på kapsejladserne i Øresund. Ombygning bliver dog ikke til noget.

Ca. 1925: Der monteres en Göta 4 hk motor i båden. Det ved vi fra “Kendingsbog fra Lystfartøjer” fra 1937.

Ca. 1930: Spray mister gaffelriggen og får bermudarig. Den løseklyverbom afkortes og bliver et fastmonteret bovspryd.

Fra 1956: Da Helge Møller i Svendborg fandt Spray i 1956, lå båden hen på bådpladsen i meget ringe forfatning. I årene efter gennemførte Helge Møller en meget omfattende renovering.

Hele dækket med overbygning løftedes af, og spanterne blev forlænget, så der kunne bygges et bord mere på båden. Sådan som det allerede havde været på tale 35 år før. Cockpittet blev flyttet 70 cm agterud, og et doghouse blev bygget på det originale dækshus. Nogle år senere ændredes cockpittets layout, men den originale buede cockpitkarm af eg blev bevaret. Plankedækket var blevet belagt med lærred længe før Helge overtog Spray, og nu blev det belagt med oliehærdet masonit. Senere blev den traditionelle forluge erstattet af et lille dækshus med skydeluge. Og bermudariggen blev moderniseret – klyverbommen blev afmonteret. Og nogle år senere fik Helge bygget en moderne, dråbeformet mast. Endelig blev der i 1977 monteret en fabriksny Marstal 14 HK benzinmotor.

Fra 2008: Jeg overtager båden og beslutter mig for at genskabe båden så godt som muligt. Det indebærer i store træk:
Bermudariggen erstattes med en gaffelrig, ændringerne på ruffet fjernes, ruf og cockpit flyttes tilbage til deres oprindelige placering, dækhuset på fordækket erstattes med en løs forluge, der kommer nyt ruftag og dæk lagt med fyr og nåddet med bomuldstråd og kit.
Hele båden renses for moderne maling og båden behandles i stedet med et linoliesystem. Det ny dæk formentlig med linolie/trætjære. Men jeg fjerner ikke det ekstra bord, som båden fik bygget på i omkring 1960. Dels er det for stort et indgreb til, at jeg kan klare det på egen hånd, dels var der allerede i 1920 diskussioner om behovet for det ekstra bord. Så her går jeg på kompromis med originaliteten.
Endelig skifter jeg den tunge Marstalmotor ud med en lettere, så båden kommer til at ligge bedre på vandlinien.