Arbejdet begynder…

Spray skulle have en kutterrig med gaffelstorsejl. Hovedtrækkene i riggen skulle alle være tidstypiske – en gaffelrig på en let kragejolle med udvendig ballastkøl fra Isefjorden omkring århundredeskiftet. Det ville for riggens vedkommende med al sandsynlighed indebære:

  1. Massiv mast i ét stykke, støttet af vanter og forstag i galvaniseret wire.
  2. Rund, massiv bom til storsejlet med klo i stedet for svanehals.
  3. Gaffel, rund og massiv med klo.
  4. Rund, massiv og løs klyverbom, støttet undertil af et vaterstag i kæde eller wire og evt. i siderne med wire.
  5. Storsejl med lodrette eller vandrette baner, gaflens hældning omkring 45 grader.
  6. Topsejl på stang, en lille fok og en klyver – evt. flere klyvere i forskellig størrelse som tilpasses vinden.
  7. Ingen spil, tovværk treslået, blokke af træ.

Skolebåde som inspiration
Vi startede med at finde andre gaffelriggede både af samme skrogtype som Spray. Her er de gaffelriggede skolebåde fra Svanemøllehavnen gode eksempler. De er bygget i samme periode og har lignende dimensioner. Spray er en smule bredere. Skolebådene i KAS er meget velbeskrevne, og var udgangspunkt for os, da vi lavede vores første rigskitser. Se siden med KAS egne anvisninger for de gaffelriggede skolebåde. Stor ros til KAS for at holde liv i denne sejlertradition!

KAS medlemsblad med nogle af skolebådende på forsiden.
KAS medlemsblad, Barkassen, med nogle af skolebådene på forsiden.

Kvadratmeter
I bogen The Gaff Rig Handbook er en række nøgletal for de bedste proportioner på gaffelrigge. De viser sig at svare ganske godt til skolebådenes rigge. Og vi har brugt dem, da vi tegnede Sprays nye rig.
Ved at sammenligne med flere andre lignende både, fandt vi, at en rig på maksimalt 45 kvm. ville være passende. Bermudariggen med storsejl og fok var på omkring 30 kvm, men med genua eller spiler betydelig mere. Gaffelriggen kunne komponeres af et storsejl på omkring 22 kvm, en fok og klyver på sammen godt 15 kvm og et topsejl på knap 5-8 kvm.
Spray har stadig sit originale dæk, og her kan man se, at stormasten en gang har stået ca 5 cm længere agterud. Vi valgte derfor at beholde mastens placering, og at skitsere på riggen ud fra det. Det kom der en række skitser ud af, her er en af dem.

En af mine mange skitser undervejs i arbejdet med at finde frem til den rigtig rig til Spray.
En af mine mange skitser undervejs i arbejdet med at finde frem til den rigtig rig til Spray.

Praktiske grænser og genbrug
Ét er den ideelle løsning, noget andet er de grænser, økonomien sætter. Vi kunne formentlig få råd til at få syet et storsejl. Alt andet måtte vi skaffe mere eller mindre gratis. Derfor måtte enhver form for genbrug overvejes.
Jeg besluttede derfor at genbruge bermudamasten. Den var af limet gran og med oval profil. Opmålingerne viste, at den kunne høvles rund og holde en diameter på 130 mm fra dæk til fokkegodset. Og det skulle være tilstrækkeligt. Mere om dette under kapitlet om masten. Ved at beholde masten kunne vi også genbruge dele af den stående rig fra bermudariggen i en overgangsperiode. Og det ville være nødvendigt, for ombygningen ville løbe over flere år, og vi skulle gerne kunne sejle i mellemtiden!
Bommen på bermudariggen var for kort. Bådene vi sammenlignede med havde bomme til omkring rorhovedet. På jagt efter en ny bom, fik vi hjælp af folkebådssejleren Jørgen Heidemann, der havde en brækket mast liggende. Her blev midtersektionen savet ud, høvlet rund og smalnet i begge ender til ny bom. Spidsen af folkebådsmasten blev klyverbom. Og en pæn mast fra en pilrådden Piratjolle kunne tjene som gaffelbom. Mere om alt dette i de respektive kapitler.

Dermed var visse mål ved at være givne. Storsejlets bomlig ville blive omkring 440 cm og det ville igen give et passende mastelig på omkring 430 cm. Proportionerne er hentet fra The Gaff Rig Handbook.
Hvis bommen sad samme sted på masten som bermudariggens bom, kunne man nu regne resten af mastens indretning ud. Et stykke over gaffelkloens højeste placering skulle mastens vanter fastgøres. Og omtrent samme sted forstaget.

Mens vi ventede på det galvaniserede
Oprindelig var mastens vanter og stag lavet af galvaniseret wire, der ligger om masten med en øjesplejs. Disse hviler på nogle solide kindbakker af hårdt træ. Sådan skulle Sprays rig også være, men ind til en ny stående rig var klar, beholdt vi beslaget fra bermudamastens sallingshorn og undervanter, som tilfældigvis sad lige der, hvor gaffelriggens vanter også skal sidde. Derfor sejlede båden et par år videre med bermudariggens rustfri vanter og mastebeslag. Ind til jeg en vinter fik splejset den ny galvaniserede stående rig!
Med alt det på plads, kunne vi tegne den nye rig med mere præcise mål. Og fremstilling af mast, bom, gaffel og klyverbom kunne begynde. Ja, faktisk var dette arbejde begyndt inden vi kendte målene, blot ventede den endelige tilpasning.