Storsejlet

Storsejlet er syet hos sejlmageren DK-sails i Rudkøbing. Jeg har selv besluttet dimensionerne efter grundige studier af gaffelsejl i diverse litteratur og på andre tilsvarende både. Ikke mindst beskrivelserne i The Gaff Rig Handbook har været nyttige.

Her er det tydeligt, at riggen også skal have en klyver for at være i balance. I øvrigt har Spray stadig det forlængede ruf, som nu er væk og den meget tunge Marstalmotor, som også er væk nu. Derfor ligger hun så lavt agter. Og storsejlet er ikke halet godt nok op.
Her er det tydeligt, at riggen også skal have en klyver for at være i balance. I øvrigt har Spray stadig det forlængede ruf, som nu er væk og den meget tunge Marstalmotor, som også er væk nu. Derfor ligger hun så lavt agter.

Her angives et godt forhold mellem mastelig, bomlig, gaffellig og agterlig som 1,0:1,02:0,83:1,73.

Sprays storsejls mål er sådan:
Mastelig 4,29
Bomlig 4,36
Gaffellig 3,54
Agterlig 6,51

Omregnet til forholdstal er det 1:1,02:0,82:1,53.

Sprays storsejl har en smule kortere gaffellig end foreslået i Gaff Rig Handbook. Det valgte jeg at gøre, fordi jeg frygtede båden ville blive for hård på roret, hvis storsejlet blev for stort. Sprays mast står forholdsvis lang forude, og det giver en tilvarende lille fortrekant. Sejlets proportioner ser også ud til at svare til det, der er på billeder af Spray fra før 1920.

Vandrette baner…
Sejlet er syet med vandrette baner i almindelig moderne sejldug. Et smukkere sejl ville vi have fået ved at vælge en dugtype med mere traditionelt udseende og skåret i lodrette baner. Men det var alt for dyrt, så vi valgte den billigste model. Når vi vinder i Lotto, så…

Billeder af lystbåde med gaffelrig fra lige efter århundredeskiftet, viser i øvrigt både horisontalt og vertikalt skårne sejl.

Her er Sprays målebrev. Hun er målt efter det gamle NNL, som benyttes til klassiske både Danmark og varetages af DFÆL. Klik på det og læs.
Her er Sprays målebrev. Hun er målt efter det gamle NNL, som benyttes til klassiske både Danmark og varetages af DFÆL. Klik på det og læs.

Lidset til mast og gaffel
Sejlet har løs fod og er lidset til mast og gaffel med 10 mm treslået tov. Ved at føre lidselinen skiftevis på den ene og på den anden side af masten kommer den ikke til at sætte sig fast på masten, når sejlet hejses eller sænkes. Det har i praksis vist sig at fungere utrolig godt. Vi har aldrig oplevet, at storsejlet har sat sig fast ved nedtagning.

På gaffelbommen er sejlet også lidset, men på en anden måde der sikrer, at sejlet bliver siddende tæt ind til gaflen. Tegningen for neden viser metoden.
Begge tegninger er fra den glimrende bog “Classic Boat Seamanship” af Martin Tregoning.

Sejlet lidses til masten med et tyndt treslået reb.
Sejlet lidses til masten med et tyndt treslået reb.

Sådan lidses storsejlet til gaffelbommen. Det sidder urokkeligt hele sæsonen. Jeg bruger et tyndt treslået reb.
Sådan lidses storsejlet til gaffelbommen. Det sidder urokkeligt hele sæsonen. Jeg bruger et tyndt treslået reb.